Garanti: Er man uheldig og ikke består prøven etter å ha deltatt på et av våre kurs kan man uten ekstra kostnad bli med på et senere kurs for å få en ekstra gjennomgang av hele eller deler av pensum. Det må gå to uker før man kan ta ny prøve.

Kontaktinformasjon


Oslo Båtførerskole

v/Oslo Seilskole AS
Postboks 8725 St. Olavs plass
0160 Oslo

Kontoradresse:
Munchs gate 9
0165 Oslo

Telefon: 46 77 85 00 (8-16)

Mail: [oslo @batforerskole .no]
Skrevet med mellomrom for å unngå spam

Påmelding til kurs kan gjøres her

Org. nr. 990 787 638