Påmelding og
  bestillingsskjema

  Kan ta 10 sek. å laste inn.
  Når det er synlig er det klart

For påmeldingen gjelder følgende betingelser:

Kurs gitt i gave har åpen dato, med mindre dato er valgt.
Ved ønske om bytte av datoer kan dette gjøres fritt innen tre uker før kursstart.
Evt. avmelding belastes med kr. 250,- i på- og avmeldingsgebyr.
Eksamensgebyr fastsettes av Sjøfartsdirektoratet og er for tiden kr. 744,- (341,- for 2. forsøk)
Ved uteblivelse pga. sykdom kan man delta på et senere kurs med ledig plass.

For alle kurs tar vi forbehold om nok deltakere og annet uforutsett. Blir et kurs av en eller annen grunn avlyst vil du få tilbud om å delta på et annet kurs. Hvis det annet kurs ikke passer refunderes kursavgiften i sin helhet. Vi erstatter ikke evt. reisekostnader forbundet med kurset.