Sertifisering

Krav til båtførere i Norge:

Det er nå innført krav om båtførerbevis i Norge. Obligatorisk båtførerbevis ble innført i 2010 for personer som er født etter 1. januar 1980 når de skal føre båt som er større eller kraftigere enn følgende:

  • Over 8 meter lang
  • Over 25 hk motor

Det er 16 års aldergrense for å få utstedt båtførerbeviset, men prøven kan avlegges etter fylte 15 år.

Personer som er født før 1980 kan fortsatt føre fritidsbåter på inntil 15 m. lengde ihht. sjøveisreglene og norsk lov uten å inneha sertifikat eller båtførerbevis.

Personer yngre enn 16 år har lov til å føre båt som ikke kan gå fortere enn i 10 knop, og som har motor på max 10 hk.

Krav til båtførere i utlandet:

(Med forbehold om endringer i lovverket.)

Det er fortsatt ganske fritt frem å seile lystbåt nord i Europa. Men beveger du deg ned mot Middelhavet begynner kravene å strammes inn.

Hvis du skal leie båt
I Spania, Italia og Kroatia er det nå innført et offisielt krav om at båtførere må inneha et internasjonalt kompetansebevis, eller noe som tilsvarer dette og er utstedt av myndigheter i hjemlandet. Kravet til dokumentasjon fra nordmenn er å kunne fremlegge dokumentasjon på bestått båtførerprøve sammen med et kursbevis el.l. som dokumenterer praktisk opplæring eller erfaring. Forskjellige havnekontorer og charterselskaper kan ha litt forskjellig policy rundt dette, selv om reglene er de samme.

I Hellas og Kroatia er det krav om at det skal være minst to båtvante personer om bord; en kompetent skipper og en person som er erfarent mannskap. Man må også fremlegge dokumentasjon på mannskapetets kompetanse. Hvis skipperen har Båtførerprøven og et kursbevis på gjennomført seilkurs, så er han eller hun " i boks". Mannskapet kan klare seg med et kursbevis av typen Competent Crew eller Båtførerbevis.

I tillegg til overstående stilles det ofte krav til at skipperen innehar et VHF-sertifikat.

Om du ankommer f.eks. Spania i egen båt må du kunne fremlegge dokumentasjon på at du eier båten, og på at den er forsikret for tredjepart med en forsikringssum på minst 150.000 Euro. Vi er ikke kjent med hvorvidt dette kontrolleres i praksis, men det er uansett lurt å ha ansvarsforsikring på båten.

Vi vil snart legge ut mer informasjon om siste nytt innen sertifisering og gjeldende krav rundt omkring i verden, men ber deg ta kontakt dersom du har konkrete spørsmål eller behov.